ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สพป.ชย.1

โพสต์2 มิ.ย. 2559 22:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
   ในวันที่ 3  มิถุนายน  59  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือ และกำหนด " หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนสวีสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พ.ศ. 2559 " พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ก่อนจะนำแจ้งโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป


Comments