ประชุมคณะกรรมการฯ KRS และประชุมประธานศูนย์เครือข่ายฯ

โพสต์25 พ.ค. 2560 01:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2560 02:01 ]

เช้าวันนี้ (25 พฤษภาคม 2560) ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพื่อกำกับ ดูแลและจัดเก็บข้อมูลทุกตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมาย  และประชุมประธานศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560  นี้ ณ  ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมืองชัยภูมิ
Comments