ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสต์20 ม.ค. 2559 20:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
       ในวันที่ 21  มกราคม 2559  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 1/2559  เพื่อแจ้งผลการติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้นระยะที่ 2 สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  และเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2559 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และการขอใช้เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 
Comments