“ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ภาค 14 ”

โพสต์13 ก.ค. 2559 21:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายบัญญัติ    เพ็ญจันทร์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา  ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ระดับศึกษาธิการภาค 14  ในวันที่  14 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต ซึ่งสถาบัน     ภาษาอังกฤษ ได้มอบหมายให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาอังกฤษ) ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่  6 สิงหาคม 2559  นี้  ณ  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  โดยมีตัวแทนศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จาก  21  เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ และสุรินทร์  เป็นคณะกรรมการฯ และเข้าร่วมประชุมฯ  ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้   


 
 


Comments