ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปิการศึกษา 2562

โพสต์21 ส.ค. 2562 02:35โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 21 สิงหาคม 2562   สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562    ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ    เพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์   รอง สพป.ชัยภูมิ เขต  เป็นประธานในพิธีเปิดฯและนายประยงค์  มาแสง  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  และคณะศึกษานิเทศก์   ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้   โดยการแข่งขันฯ ทุกกิจกรรม จะดำเนินการแข่งขันในวันที่ 28  สิงหาคม 2562  นี้


Comments