ประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data)

โพสต์14 มิ.ย. 2562 22:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data)  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต ในวันที่ 14  มิถุนายน 2562   ณ ห้องประชุม 2   เพื่อวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลฯ  ลดความซ้ำซ้อนของการรายงาน  สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ตอบสนองการให้บริการข้อมูล   และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานการประชุมฯ 


 

Comments