ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ63

โพสต์6 มี.ค. 2563 00:03โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  มีนาคม  2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี(รอบสอง) ทั้งนี้  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมฯ  มีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1


 

Comments