ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์25 ก.พ. 2563 01:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการดำเนินงาน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน รองรับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมฯ  มีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่ม/หน่วย/และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
Comments