ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชย1

โพสต์4 ส.ค. 2558 21:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทุกท่าน  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อติดตาม/ปรึกษาหารือข้อราชการ และรายงานความคืบหน้า /เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในสังกัด  ณ  ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1Comments