ประชุม “คณะกรรมการบริหารสพป.ชัยภูมิ เขต 1 และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา”

โพสต์25 ก.พ. 2563 01:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มอำนวยการ จัดประชุม “คณะกรรมการบริหารสพป.ชัยภูมิ เขต 1 และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา” เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ/ขอความร่วมมือและชี้แจงข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านต่าง ๆ  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุม 1 โดยมีคณะรองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ 

Comments