“ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1”

โพสต์9 พ.ค. 2560 00:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เช้าวันที่ 9 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1   นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ครั้งที่ 4/2560   เพื่อชี้แจง ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ นำไปสู่การบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมีทีมรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่มแต่ละกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประชุมฯComments