ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสต์18 ธ.ค. 2560 01:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เช้าวันที่ 18  ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุม 1.. สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต (รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผู้อำนวยกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน)  เพื่อร่วมปรึกษาหารือรวมทั้งแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและชี้แจงข้อราชการต่างๆ ให้ได้รับทราบร่วมกันพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติตามแนวนโยบายฯ โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ

Comments