ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 -2565

โพสต์3 ก.พ. 2563 22:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ กุมภาพันธ์  2563  สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565   โดยมีนายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมฯ และมีนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/คณะศึกษานิเทศก์/ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ฯ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  เข้าร่วมประชุมฯ  เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย นโยบายและข้อมูลต่าง ๆ  ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ก่อนที่จะลงพื้นที่จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ ระหว่างวันที่ 13-14,17-19 กุมภาพันธ์ 2563 นี้
 

Comments