ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565

โพสต์8 ธ.ค. 2562 20:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565  ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต โดยมีนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานการประชุมฯ  มีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ,กลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ฯ ร่วมประชุมฯ  เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตำบลเดียวกันน้อยกว่า  6 กิโลเมตร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562

Comments