ประชุมข้าราชการครูฯ อ.บ้านเขว้า

โพสต์10 มิ.ย. 2559 02:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

           On 10th June 2016 ,  Mr. Thanachon  Muthaporn, the director of Chayaphum Primary Educational Service Area Office 1    was the chairman on the teachers and educational personnels' meeting of  development educational standard quality  center in Ban Kwao  District   on  occasion of the first semester so that to provide  knowledge, understanding about  the policy  for the development of  quality education  at  all  levels. At the multi  purpose building of Anuban Ban Kwao  School  A.Ban Kwao Chaiyaphum Province

               ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559   นายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ในอำเภอบ้านเขว้า ในโอกาสเปิดภาคการศึกษาแรก เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ณ  อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

 

 

Comments