ประชุมข้าราชการครูฯ ลาดใหญ่กุดตุ้ม - โพนทองห้วยบง

โพสต์10 มิ.ย. 2559 02:08โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

           On 10th June 2016 ,At the multi  purpose building of Ban Ladyai school A.Muang Chaiyaphum Province  Mr. Thanachon  Muthaporn, the director of Chayaphum Primary Educational Service Area Office 1  was the chairman on the teachers and educational personnels' meeting of Kudtoom Ladyai and Pontong Hauybong , development educational standard quality  center  on  occasion of the first semester so that to provide  knowledge, understanding about  the policy  for the development of  quality education  at  all  levels.

               ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านลาดใหญ่   อ.เมือง จ.ชัยภูมิ      นายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา กุดตุ้มลาดใหญ่ และโพนทอง  ห้วยบง ในโอกาสเปิดภาคการศึกษาแรก เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
Comments