ประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

โพสต์23 ม.ค. 2563 23:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2563 23:23 ]

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย์สอบ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยภายในสนามสอบและทำหน้าที่ในการรับส่งแบบทดสอบกระกระดาษคำตอบ “การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)” ชั้นประถมศึกษาปีที่ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 24 มกราคม 2563   ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)กำหนด โดยมีนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมฯ

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่
 
 

Comments