ประชุมชี้แจงตัวแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ “การจัดสอบเพื่อประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562”

โพสต์10 ก.พ. 2563 23:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

   วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการระดับสนามสอบ “การจัดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อชี้แจง  ทำความเข้าใจในการดำเนินการฯ  ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารการทดสอบ  มีนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และคณะศึกษานิเทศก์   ร่วมชี้แจงรายละเอียด โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1      จะดำเนินการจัดสอบฯ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

 

Comments