“ประชุมชี้แจงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ รุ่น 2”

โพสต์27 พ.ค. 2561 05:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  27  พฤษภาคม 2561  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   สพป.ชัยภูมิ เขต นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่      (ว 21/2560)  รุ่นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามหลัเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าใจบทบาทหน้าที่ ในฐานะผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ/ข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งครู ที่ เข้าร่วมการประชุม ฯ ใช้งาน  Logbook  ได้อย่างถูกต้อง  สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานทางวิชาการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครู จาก อำเภอบ้านเขว้า อำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอหนองบัวแดง  รวม 244 คน


ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


 

Comments