“ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ (O-NET) ชั้นป. 6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560”

โพสต์25 ม.ค. 2561 07:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2561 07:07 ]

วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการทดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นป. 6 และชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2560  แก่คณะกรรมการดำเนินการฯ โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พบปะ/มอบนโยบายและนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมชี้แจงเพื่อให้หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง บุคคลกรระดับสนามสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ปฏิบัติงานอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี้

 

 

Comments