“ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ (O-NET) ชั้นป. 6 และชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2560”

โพสต์23 ม.ค. 2561 07:08โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นป. 6 และชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร เพื่อให้หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง บุคคลกรระดับสนามสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ปฏิบัติงานอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ อำเภอภักดีชุมพล 


Comments