ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)

โพสต์25 มี.ค. 2559 01:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID  Plan) ให้กับข้าราชการครูในสังกัด  โดยมีตัวแทนครูโรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเป็นแกนนำในการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง    ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2559  จำนวน  4 รุ่น (เช้า-บ่าย)  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต  โดยมีนายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ  ในรุ่นที่ (ภาคเช้า) วันที่ 25 มีนาคม 2559  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความจำเป็นของบุคลากรเป็นรายบุคคลและเป็นระบบ   ให้มีข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ชัดเจนและเชื่อถือได้ และเพื่อเป็นแนวทางพิจารณาคัดเลือก/แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่มีอยู่
 


Comments