ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

โพสต์23 ม.ค. 2563 00:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 23 มกราคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2562   ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต เพื่อชี้แจงบุคลากรระดับสนามสอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจและถือปฏิบัติในทุกขั้นตอน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติตามที่กำหนด  โดยมีนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ มีคณะกรรมการระดับสนามสอบในพื้นที่อำเภอ (เมืองชัยภูมิ บ้านเขว้าและคอนสวรรค์) เข้าร่วมประชุมฯ

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


Comments