ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์11 ก.ค. 2560 23:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2560 23:25 ]

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 กลุ่มนโยบายและแผน จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานางแดดวังชมภู  อ.หนองบัวแดง  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้  ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดฯ  

Comments