“ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบการประชุมทางไกล Video Conference”

โพสต์29 ต.ค. 2562 23:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 29 ตุลาคม 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบการประชุมทางไกล Video Conference”  ให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด  20 ศูนย์ ซึ่งได้รับการจัดสรรกล้อง  Webcam พร้อมอุปกรณ์สำหรับการใช้งานระบบ  Video Conference  โดยมีนายศักดิ์สว่าง   สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในการประชุมฯ  ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและครูผู้รับผิดชอบฯในศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการใช้งานระบบ Video  Conference ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Comments