ประชุมจัดทำเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 61

โพสต์22 ก.พ. 2561 20:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ  เขตนายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมการจัดทำเอกสารการขอรับบำเหน็จบำนาญ (กรณีจะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561 ) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 1) เพื่อชี้แจงรายละเอียดให้สามารถจัดทำเอกสารฯ ได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อย ตามกำหนดเวลา   ซึ่งในปีงบประมาณ 2561  จะมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 150 ราย โดยจัดประชุมฯ ทั้งหมด 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 23,26-28 กุมภาพันธ์ 2561  

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี้่

\
Comments