ประชุมจัดทำข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ DMC

โพสต์23 พ.ค. 2559 01:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ประจำปีการศึกษา 2559  (10 มิ.ย.59) ผ่านระบบ Data Management Center (DMC) ให้แก่ครูที่รับผิดชอบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  โรงเรียนละ 1 คน ระหว่างวันที่ 23- 27 พฤษภาคม 2559  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต แบ่งการประชุมออกเป็น 5 รุ่น ๆ ละ 1 วัน  โดยมี  นายวิเชียร  เคนชมภู       รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559  ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและข้อมูลตามฐานข้อมูลกลางของ สพฐ. ผ่านทางเว็บไซต์  Data  Management Center และ EMIS ได้อย่างถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา และให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน นำไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณ  ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและจัดทำเป็นสารสนเทศ   

Comments