ประชุมจัดกทำแผนผฏิบัติการ 60

โพสต์16 ม.ค. 2560 20:05โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
    ในวันที่ 17 มกราคม 2560 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี      งบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต1  เพื่อพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 40,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 , ผอ.กลุ่ม/หน่วย และประธานศูนย์เครือข่าย อำเภอเมือง บ้านเขว้า คอนสวรรค์ หนองบัวแดง และภักดีชุมพล

Comments