ประชุมบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 2/62

โพสต์29 มี.ค. 2562 02:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 29 มีนาคม 2562  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการประชุมบุคลากร  ครั้ง 2/2562   เพื่อร่วมปรึกษาหารือข้อราชการรวมทั้งชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา  ให้บุคลากรได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป    โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมฯ 


 

Comments