ป.ป.ส.ภาค 3 ร่วมกับ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พัฒนาครุผู้สอนเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

โพสต์6 มิ.ย. 2559 23:03โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานป้องกันและปราบปราบยาเสพติดภาค 3 (ป.ป.ส.ภาค 3) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ”โครงการพัฒนาครุผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในจังหวัดชัยภูมิ” ระหว่างวันที่ 6-9  มิถุนายน 2559  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยและชี้แจงแนวทางการใช้สื่อแก่ครูอนุบาลและครูพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็ก ให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลปลูกฝังการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เด็กปฐมวัยในจังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายธนพล  จันทรมินิ  ปลัดจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติพร้อมทั้งพบปะให้โอวาทครูปฐมวัยสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต (รุ่นที่ 1)  ในวันที่ มิถุนายน 2559  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
 


Comments