โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556-2559

โพสต์21 พ.ค. 2562 05:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์   มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ  ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ   ประจำปี 2556-2559 จำนวน 34 ราย  และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556-2559 จำนวน 223 ราย เป็นชั้นที่ 1 จำนวน 112 ราย ชั้นที่ จำนวน 22 ราย และชั้นที่ จำนวน 89  ราย   ณ  ศาลาสหทัยสมาคม  พระบรมมหาราชวัง  ในวันอังคารที่  21  พฤษภาคม 2562   เวลา 14.00 น. ซึ่งนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ได้เข้ารับพระราชทานเหรียญ ลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1              นับเป็นพระมหากรุณาเป็นล้นพ้นComments