“พญาแลเกมส์”

โพสต์11 ต.ค. 2560 02:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพญาแล  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนักเรียนภายในศูนย์ ปีการศึกษา 2560 “พญาแลเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สร้างความสามัคคี และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีโรงเรียนเข้าร่วมฯ 7 โรงเรียน  และนายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ 

Comments