ผอ.สพป.ชย.ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนการไปใช้สิทธิ์ลงประชามติฯ

โพสต์3 ส.ค. 2559 23:08โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
  ในวันที่ 4  สิงหาคม 2559  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์ไปลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7  สิงหาคม 2559  โดยพร้อมเพรียงกัน
 

On 4th  August  2016 ,Mr. Thanachon  Muthaporn , the Director of Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 1 , the head of government officials, government officials  , students ,traders and people of Chaiyaphum joint  walking  campaign to invite  people to have a referendum on the draft constitution on August 7 by Unison .


Comments