ผอ.สพป.ชย.1 ร่วมประชุมรับมอบนโยบายฯ จากรองนายกรัฐมนตรี

โพสต์9 ก.พ. 2559 23:08โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
   ในวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2559  นายธนชน  มุทาพร  และคณะ ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการรับนโยบายเพื่อการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจากรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้นำเสนอข้อมูลในเรื่องการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และได้รายงานผลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินการตามโครงการนี้ด้วย

ą
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
9 ก.พ. 2559 23:08
Comments