ผอ.สพป.ชย.1 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

โพสต์9 มิ.ย. 2559 01:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

On 9 th June 2016 , Mr. Thanachon  Muthaporn , the director of Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 1  joint  the  Conference policy-driven education reform.By Gen. Suthat   Kanchananontkul , Adviser to the Deputy Minister of Education.,

Mr.Boonrak  Yodpech,   Assistant Secretary  of  Basic Education Commission and the Board at  the meeting room of Secondary Educational Service Area office 30  A. Muang  Chaiyaphum Province

             ในวันที่ 9 มิถุนายน 2016 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 30  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

Comments