ผอ.สพป.ชย.1 ร่วมพิธีรับมอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี ๔๓"

โพสต์25 พ.ค. 2559 23:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
   ในวันที่ 26  พฤษภาคม  2559 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี ๔๓" ณ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมีนายชูศักดิ์  ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานมอบในนามมูลนิธิบิ๊กซีไทย ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 1,800,000 (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ทางโรงเรียนและชุมชนได้หางบประมาณเพิ่มเติมในบางส่วน สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104/26  3 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง และให้ชื่ออาคารว่า  " อาคารเรียนบิ๊กซี ๔๓ " เนื่องจากเป็นอาคารเรียนหลังที่ 43 นับตั้งแต่ทางมูลนิธิบิ๊กซีไทยได้สนับสนุนงบประมาณมาแล้ว

Comments