ผอ.สพป.ชย.1 เป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ฯ

โพสต์27 พ.ค. 2559 01:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
       ในวันที่ 27  พฤษภาคม  2559  นายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง  ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองปล้อง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ ให้มีพื้นฐานในการสร้างชีวิตที่ดี  มีชีวิตที่ปลอดภัยห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติต  เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม เป็นอนาคตที่ดีของชาติสืบไป Comments