ผอ.สพป.ชย.1 เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์9 มี.ค. 2559 20:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
   ในวันที่ 10  มีนาคม  2559  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรระดับปฐมวัยแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัยและผู้มีอายุเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาคริชวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดติดต่อกันมาเป็น   ปีที่ 4 แล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีนักเรียนเข้ารับวุฒิบัตรในวันนี้รวมทั้งสิ้น 225  คน 


Comments