ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้อนรับเปิดเทอม

โพสต์16 พ.ค. 2559 07:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2559 07:23 ]
นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนบ้านโชตอำนวย อำเภอหนองบัวแดง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 พบว่าโรงเรียนยังขาดแคลนตามเกณฑ์ (ครูไม่ครบขั้น) จากการสัมภาษณ์ผู่้อำนวยการโรงเรียนได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการบริหารจัดการโรงเรียนบนความขาดแคลนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งทางสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

Comments