ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยียมโรงเรียน

โพสต์12 ก.ค. 2560 00:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและเยี่ยมชมห้องเรียนตลอดจนให้คำชี้แนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี อ.หนองบัวแดง  ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

Comments