ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจฯเตรียมสอบ O-NET

โพสต์1 ก.พ. 2560 01:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์  2560)  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนและนักเรียน  โรงเรียนในสังกัด 9 โรงเรียน (บ้านหนองแหนดอนกู่,บ้านดอนหัน,บ้านแจ้งน้อย,บ้านโสกหว้า,กุดเวียนวิทย์ผดุง,ชุมพลสวรรค์วิทยา,โค้งน้ำตับวิทยาคาร,วังก้านเหลืองดรุณกิจและบ้านค่ายหางเรียง  ในการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่  ทั้งนี้ ได้พบปะพูดคุย ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะและมอบแนวทางการเตรียมการสอบComments