ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะออกเยี่ยมหน่วยอบรมโครงการครูปองพัฒนาครู

โพสต์1 ก.ค. 2561 08:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561   นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะออกเยี่ยมหน่วยอบรมโครงการครูปองพัฒนาครูหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ  Active Learning  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา รหัสหลักสูตร 612031036-001 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องจามรี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมืองชัยภูมิ


 Comments