ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู ศูนย์ฯพญาแล/ชีลองหนองนาแซง-บุ่งคล้า /บ้านเล่านาเสียว

โพสต์16 มิ.ย. 2559 02:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนิน ประจำปีการศึกษา 2559  ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง (ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพญาแล,ศูนย์ฯ ชีลองหนองนาแซง-บุ่งคล้าและบ้านเล่านาเสียว) ในวันที่ 16  มิถุนายน 2559  ณ  ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  อ.เมือง  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับทราบแนวนโยบายการดำเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 


Comments