ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู ศูนย์บ้านค่ายฯ

โพสต์21 มิ.ย. 2559 20:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  อ.เมืองชัยภูมิ  เพื่อชี้แจงรายละเอียดในแผนการปฏิบัติงานการดำเนินงานในระดับศูนย์ฯ และโรงเรียน สร้างความร่วมมือในการส่งเสริมคุณภาพของโรงเรียนและนักเรียน และแนวนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับแนวนโยบาย การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและงานที่เกี่ยวข้อง

Comments