ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบปะเพื่อนครู ศูนย์ฯ มอหินขาว

โพสต์1 มิ.ย. 2559 03:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามอหินขาว  ในวันพุธที่ มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมมอหินขาว  โรงเรียนบ้านท่าหินโงม  อ.เมืองชัยภูมิ  โดยชี้แจงความเคลื่อนไหวทางการศึกษาที่มีผลกระทบกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบนโยบาย จุดเน้น ที่ต้องการให้โรงเรียนดำเนินการ ในปีการศึกษา 2559   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในศูนย์ฯ  จำนวน 8  โรงเรียน  1  สาขา  เข้าร่วมรับฟังฯ  หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านตาดโตนฯ บ้านคร้อห้วยชันฯ และบ้านนาสีนวล  อ.เมืองชัยภูมิ  ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559  เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

Comments