ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3

โพสต์15 ก.ค. 2562 02:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุพาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “ความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษาไทย”   ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองปักไหมงาม   สังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต 3   จำนวน 250  คน   ในวันที่ 15 กรกฎาคม  2562   ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา     เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบความรู้และความเคลื่อนไหวทางการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป


 

Comments