ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน่วยงานตาม MOU กิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต

โพสต์17 มิ.ย. 2559 03:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการ “ส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน่วยงานตาม MOU กิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต”  ในวันศุกร์ที่ 17  มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมลีลาวดี  โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมืองชัยภูมิ  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ   วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง  ทำความเข้าใจ และสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับคณะครู นักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนสุจริต  เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริงตามข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตและเพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนสุจริตในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิและใกล้เคียง จำนวน 20 แห่ง รวมทั้งหมด 250 คน
Comments