ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ” การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน”

โพสต์21 มิ.ย. 2559 19:53โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การประกันคุณภาพกายในสถานศึกษาเอกชน”  ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  อ.เมืองชัยภูมิ   เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 8 ขั้นตอนตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผู้บริหารสถานศึกษา   ครูด้านวิชาการ ครูด้านแผนงานและงบประมาณและครูที่รับผิดชอบการรายงานประจำปี  จากสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จำนวน 12 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมฯ 

Comments