ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์23 ธ.ค. 2562 22:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในสังกัดพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงและอำเภอเมืองชัยภูมิ(โ  รงเรียนชุมชุนบ้านหนองแวง./บ้านห้วยไผ่ใต้/บ้านนารี/บ้านหนองแหนดอนกู่)พร้อมพบปะพูดคุยกับครู/นักเรียน รวมทั้ง ให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางในการจัดการจัดการเรียนการสอนและอื่น ๆ

 

Comments