ผอ.เขต พบเพื่อนครู รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2562

โพสต์12 มิ.ย. 2562 00:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 1/มิถุนายน 2562    นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต และคณะรอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์  พบปะเพื่อนครู ณ หอประชุมโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์   ในกิจกรรมการประชุมสัญจรของโครงการ “ผอ.เขตพบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562” รุ่นที่ 5   เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและมอบนโยบายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562   มีผู้บริหารสถานศึกษา  ครู แ ละบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล จำนวน //262  คน   เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงฯ  เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

 

 

 

Comments